لوله کشی آب ساختمان با پلی اتیلن

باران پلیمر کیا؛ تولید کننده برتر لوله های پلی اتیلن
فهرست مطالب

لوله کشی آب ساختمان با توجه به مجتمع یا تک واحدی بودن ساختمان و یا بسته به مورد کاربری آن (مسکونی باشد یا تجاری) می تواند بسیار متنوع باشد. در تمامی انواع مسیر آب مصرفی پس از اتصال به کنتور، به شیر یکطرفه قطع و وصل در ورودی ساختمان متصل می شود.

در لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان، آب معمولاً از یک انشعاب اصلی وارد لوله تقسیم کننده می شود و بعد از آن توسط یک یا چند مسیر جداکننده وارد ساختمان های چند واحدی یا تک واحدی شده و انشعاب های آب سرد و گرم مصرفی، برای ورود به هر واحد در نظر گرفته می شود.
انواع شیر آلات جهت لوله کشی

تصویر لوله کشی آب ساختمان
شیرهای اصلی

شیرهای اصلی ترموستاتیک بیشتر در ساختمان های تجاری به كار می روند و به مقادیر آب زیادی نیاز دارند. این شیرها آب خروجی از دیگ یا آبگرمكن را به دمای پایین تری تعدیل می نمایند. برای مثال یک شیر اصلی در یک هتل یا یک آپارتمان برای تعدیل آب ۱۸۰ درجه فارنهایت كه از یک دیگ خارج می شود به دمای حداكثر ۱۴۰ درجه فارنهایت به كار می رود.

شیر اصلی، اولین شیری است كه در سیستم به كار می رود هر چند كه این شیر مصرف كننده در برابر سوختن یا تاول زدن محافظت نمی كند. چرا كه این شیر در هنگام نصب بر روی یک درجه حرارت معین تنظیم می شود و باعث می شود كه دمای آب ورودی مطابق با دمای برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از موارد شیر اصلی در طبقه اول یا طبقه همكف قرار می گیرد. یعنی تا حد امكان در نزدیكی منبع تامین آب گرم . وقتی كه دمای آب توسط شیر اصلی تعدیل شود با تكیه بر سیستم گردش مجدد می توان از تامین دمای مورد نظر برای آب اطمینان حاصل نمود.
شیر یکطرفه

شیرهای یکطرفه معمولاً بعد از کنتور آب، روی خط تغذیه آب سرد، قبل از آب گرم کن و مواردی دیگر استفاده می شود. شیر یکطرفه باید فقط در یک جهت به آب اجازه عبور دهد و از نوع فنردار با نشیمن آب بند باشد.
شیر خلاشکن

شیر یا وسیله مکانیکی خلاشکن عمل مکش سیفونی را حذف می کند این وسیله روی شیر فشاری آب شست و شوی کاسه توالت، روی خط تغذیه آب بهداشتی به ماشین لباس شویی و ظرف شویی نصب و در صورت قطع جریان آب شهر جلو برگشت جریان را می گیرد.
لوله کشی آب سرد و گرم

تصویر لوله کشی آب ساختمان

لوله های آب برابر نقشه ها و فهرست مقادیر کار باید از برنج ، مس، چدن، آهن نرم یا فولاد و همراه با اتصالی های مناسب باشند و مورد تصویب قرار گیرند. همه لوله ها و اتصالی های آهنی و فولادی دنده دار باید گالوانیزه باشند.
حداکثر فشار کار تاسیسات آبرسانی با در نظر گرفتن اثر ضربه آب و خوردگی لوله باید از فشار کا ر لوله ها، که در استاندارد های مربوط یا توسط سازندگان توصیه شده بیشتر نباشد.
لوله ها را باید به موازات هم کار گذاشت . فاصله آنها از یکدیگر باید به اندازه ای باشد که عایق کاری کامل لوله ها و دسترسی به شیرها برای بازدید و تعمیر میسر باشد.
لوله هایی که از داخل یا از زیر دیوارهای رد می شوند باید در برابر خطر شکستگی محافظت شوند.
لوله هایی که در خارج ساختمان یا در دیوارهای خارجی ساختمان نصب می شوند باید در برابر یخبندان محافظت شوند.
در داخل سوراخ هایی که برای گذر لوله ها از دیوارها ، کف ها و سقف ها در داخل یا خارج ساختمان ایجاد می شود، باید غلاف فلنج داری از فلز یا دیگر مصالح مقاوم در برابر موش خوردگی کار گذاشته شود. این غلاف های باید به طور محکمی در محل نصب شوند و لوله ها به راحتی از داخل آنها بگذرد و از عبور موش جلوگیری نماید.
از نصب لوله ها به موازات پی ها و یا خارج دیوارهای باربر، در فاصله ای کمتر از آنها خودداری شود.
شیب بندی

مشاهده  راهنمای خرید لوله پلی اتیلن شاد آباد تهران

لوله های افقی باید بدون اینکه شکم بدهند یا قوز بردارند در حداکثر ارتفاع ممکن نصب شوند.
لوله های افقی باید شیب یکنواختی دست کم برابر ۱ سانتیمتر در ۱۰۰۰ سانتیمتر به سمت نقاط پایین لوله کشی داشته باشد تا هنگام لزوم بتوان آنها را خالی کرد. هر گاه به علت زیاد، تامین شیب پیستونه میسر نباشد، می توان نقاط تخلیه فرعی دیگر ی در طول مسیر لوله ایجاد کرد و لوله را از این نقاط به طور قائم به تراز بالاتری برد. انشعاب ها باید به سمت لوله های قائم یا لوله های اصلی شیب داشته باشند.
رنگ کاری

همه لوله هایی که در آنها آب غیر قابل شرب جریان دارد باید با رنگ زرد مشخص شوند.
عایق کاری لوله های آب ساختمان

سطح خارجی لوله های رفت و برگشت آب گرم و نیز لوله های آب سرد برابر مشخصات عایق شود.

تصویر لوله کشی آب ساختمان
استاندارهای لوله کشی ساختمان

هدف اصلی استفاده از هر شیر، محافظت و مراقبت از مصرف كننده در برابر سوختگی شدید و یا شوک های حرارتی ماست. برای جلوگیری از نقص فنی شیر كه منجر به آسیب دیدن مصرف كننده می شود. انجمن مهندسین بهداشتی آمریكا (ASSE) استانداردهایی برای تعدیل و آزمایش شیرهای اصلی و مجزا تدوین كرده است. علاوه بر آزمایشات تغییر دما و دمای بالا، شیرهای اصلی و مجزا باید تحت آزمایشات تركیدگی شیر نیز قرار گیرند. شیرهای مجزا باید آزمایشات مربوط به مدت عمر و مقاومت در برابر نقایص فنی آب سرد را نیز پشت سر بگذارند. مهندسین لوله كشی برای توفیق در كسب و كارشان و همچنین برای تامین سلامتی مصرف كنندگان باید نسبت به استانداردها و ضرباتی كه شیرها به خودشان وارد می سازند احاطه كاملی داشته باشند.
لوله کشی آب ساختمان

لوله کشی آب ساختمان با توجه به مجتمع یا تک واحدی بودن ساختمان و یا بسته به مورد کاربری آن (مسکونی باشد یا تجاری) می تواند بسیار متنوع باشد. در تمامی انواع مسیر آب مصرفی پس از اتصال به کنتور، به شیر یکطرفه قطع و وصل در ورودی ساختمان متصل می شود

در لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان، آب معمولاً از یک انشعاب اصلی وارد لوله تقسیم کننده می شود و بعد از آن توسط یک یا چند مسیر جداکننده وارد ساختمان های چند واحدی یا تک واحدی شده و انشعاب های آب سرد و گرم مصرفی، برای ورود به هر واحد در نظر گرفته می شود
انواع شیر آلات
شیرهای اصلی

شیرهای اصلی ترموستاتیک بیشتر در ساختمان های تجاری به كار می روند و به مقادیر آب زیادی نیاز دارند. این شیرها آب خروجی از دیگ یا آبگرمكن را به دمای پایین تری تعدیل می نمایند. برای مثال یک شیر اصلی در یک هتل یا یک آپارتمان برای تعدیل آب ۱۸۰ درجه فارنهایت كه از یک دیگ خارج می شود به دمای حداكثر ۱۴۰ درجه فارنهایت به كار می رود

شیر اصلی، اولین شیری است كه در سیستم به كار می رود هر چند كه این شیر مصرف كننده در برابر سوختن یا تاول زدن محافظت نمی كند. چرا كه این شیر در هنگام نصب بر روی یک درجه حرارت معین تنظیم می شود و باعث می شود كه دمای آب ورودی مطابق با دمای برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از موارد شیر اصلی در طبقه اول یا طبقه همكف قرار می گیرد. یعنی تا حد امكان در نزدیكی منبع تامین آب گرم . وقتی كه دمای آب توسط شیر اصلی تعدیل شود با تكیه بر سیستم گردش مجدد می توان از تامین دمای مورد نظر برای آب اطمینان حاصل نمود
شیر یکطرفه

شیرهای یکطرفه معمولاً بعد از کنتور آب، روی خط تغذیه آب سرد، قبل از آب گرم کن و مواردی دیگر استفاده می شود. شیر یکطرفه باید فقط در یک جهت به آب اجازه عبور دهد و از نوع فنردار با نشیمن آب بند باشد
شیر خلاشکن

مشاهده  گالری تصاویر انبارهای لوله پلی اتیلن باران پلیمر

شیر یا وسیله مکانیکی خلاشکن عمل مکش سیفونی را حذف می کند این وسیله روی شیر فشاری آب شست و شوی کاسه توالت، روی خط تغذیه آب بهداشتی به ماشین لباس شویی و ظرف شویی نصب و در صورت قطع جریان آب شهر جلو برگشت جریان را می گیرد

تصویر لوله کشی آب ساختمان
لوله کشی آب سرد و گرم

لوله های آب برابر نقشه ها و فهرست مقادیر کار باید از برنج ، مس، چدن، آهن نرم یا فولاد و همراه با اتصالی های مناسب باشند و مورد تصویب قرار گیرند. همه لوله ها و اتصالی های آهنی و فولادی دنده دار باید گالوانیزه باشند
حداکثر فشار کار تاسیسات آبرسانی با در نظر گرفتن اثر ضربه آب و خوردگی لوله باید از فشار کا ر لوله ها، که در استاندارد های مربوط یا توسط سازندگان توصیه شده بیشتر نباشد
لوله ها را باید به موازات هم کار گذاشت . فاصله آنها از یکدیگر باید به اندازه ای باشد که عایق کاری کامل لوله ها و دسترسی به شیرها برای بازدید و تعمیر میسر باشد
لوله هایی که از داخل یا از زیر دیوارهای رد می شوند باید در برابر خطر شکستگی محافظت شوند
لوله هایی که در خارج ساختمان یا در دیوارهای خارجی ساختمان نصب می شوند باید در برابر یخبندان محافظت شوند
در داخل سوراخ هایی که برای گذر لوله ها از دیوارها ، کف هاو سقف ها در داخل یا خارج ساختمان ایجاد می شود، باید غلاف فلنج داری از فلز یا دیگر مصالح مقاوم در برابر موش خوردگی کار گذاشته شود. این غلاف های باید به طور محکمی در محل نصب شوند و لوله ها به راحتی از داخل آنها بگذرد و از عبور موش جلوگیری نماید
از نصب لوله ها به موازات پی ها و یا خارج دیوارهای باربر، در فاصله ای کمتر از آنها خودداری شود

شیب بندی

لوله های افقی باید بدون اینکه شکم بدهند یا قوز بردارند در حداکثر ارتفاع ممکن نصب شوند
لوله های افقی باید شیب یکنواختی دست کم برابر ۱ سانتیمتر در ۱۰۰۰ سانتیمتر به سمت نقاط پایین لوله کشی داشته باشد تا هنگام لزوم بتوان آنها را خالی کرد. هر گاه به علت زیاد، تامین شیب پیستونه میسر نباشد، می توان نقاط تخلیه فرعی دیگر ی در طول مسیر لوله ایجاد کرد و لوله را از این نقاط به طور قائم به تراز بالاتری برد. انشعاب ها باید به سمت لوله های قائم یا لوله های اصلی شیب داشته باشند

رنگ کاری

همه لوله هایی که در آنها آب غیر قابل شرب جریان دارد باید با رنگ زرد مشخص شوند
عایق کاری لوله های آب ساختمان

سطح خارجی لوله های رفت و برگشت آب گرم و نیز لوله های آب سرد برابر مشخصات عایق شود
استاندارها

هدف اصلی استفاده از هر شیر، محافظت و مراقبت از مصرف كننده در برابر سوختگی شدید و یا شوک های حرارتی ماست. برای جلوگیری از نقص فنی شیر كه منجر به آسیب دیدن مصرف كننده می شود. انجمن مهندسین بهداشتی آمریكا (ASSE) استانداردهایی برای تعدیل و آزمایش شیرهای اصلی و مجزا تدوین كرده است. علاوه بر آزمایشات تغییر دما و دمای بالا، شیرهای اصلی و مجزا باید تحت آزمایشات تركیدگی شیر نیز قرار گیرند. شیرهای مجزا باید آزمایشات مربوط به مدت عمر و مقاومت در برابر نقایص فنی آب سرد را نیز پشت سر بگذارند. مهندسین لوله كشی برای توفیق در كسب و كارشان و همچنین برای تامین سلامتی مصرف كنندگان باید نسبت به استانداردها و ضرباتی كه شیرها به خودشان وارد می سازند احاطه كاملی داشته باشند

Rate this post
تولید کننده برتر لوله پلی اتیلن در ایران
تولید کننده برتر لوله پلی اتیلن در ایران

افتخار و تعهد ما تولید لوله پلی اتیلن با کیفیت و سطح استاندارد جهانی است.

مشاوره و خرید لوله پلی اتیلن

جهت خرید لوله پلی اتیلن و مشاوره سیستم های آبرسانی کشاورزی با ما تماس بگیرید:

09999600198
 09190445294  09196271339