ثبات قیمت لوله پلی اتیلن در اواخر اولین ماه شمسی

سال ۱۴۰۱ و بخصوص در اواخر زمستان بازار ملتهبی را تجربه کردیم. قیمت لوله پلی اتیلن فراز ها و فرود های زیادی را تجربه کرد و همین بی ثباتی باعث شد تا بسیاری از خریداران از خرید انصراف داده و صبر کنند تا کمی بازار بهبود یابد. عوامل زیادی بر تغییرات قیمت لوله پلی اتیلن […]