طراحی و راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای با لوله های پلی اتیلن

اجرای سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از لوله های پلی اتیلن تبدیل یک سیستم آبیاری سنتی به سیستم مدرن آبیاری علی رغم هزینه های اولیه ، نهایتا در مدت نسبتا کوتاهی میزان استفاده از منابع آبی را تا حد زیادی کاهش داده و باعث افزایش بهره وری خواهد  شد. استفاده از لوله های سیمانی […]