کاربرد لوله پلی اتیلن در آتش نشانی چیست؟

امروزه باتوجه به اینکه لوله پلی اتیلن نسبت به گذشته بیشتر شناخته شده اند و همچنین جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی شده اند در نتیجه  در صنعت توجه ویژه ای به آن شده است و بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . یکی از کاربرد های لوله پلی اتیلن دراتش نشانی است که در […]