راهنمای استفاده از سموم کشاورزی + 5 نکته مهم حیاتی

استفاده از سموم کشاورزی می‌تواند یکی از راه‌های موثر برای کاهش آفات باشد. با استفاده درست از سموم، بهره‌برداری و تولید محصولات افزایش می‌یابد. اما باید توجه داشت که استفاده نادرست از سموم می‌تواند مضر برای محیط زیست و سلامت انسان باشد. نکات مهم در هنگام استفاده از سموم کشاورزی برای ایمنی و بهره‌برداری بهینه، نکات زیر […]

آبیاری قطره ای چیست؟ بهترین روش آن کدام است؟

آبیاری قطره ای یک روش آبیاری موضعی است که در آن آب با فشار کم از قطره چکان‌ها یا نوارهای تیپ به ریشه گیاهان می‌رسد. این روش باعث صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بازدهی آبیاری می‌شود. این روش در زمین‌های شیب‌دار، نامنظم و با خاک‌های مختلف قابل اجراست. این روش همچنین امکان کوددهی و […]

بررسی مهمترین چالش های کشاورزی در ایران

چالش های کشاورزی در ایران

غذا مهمترین عنصر حیات بخش بشر محسوب می شود و 99% مواد غذایی حاصل صنعت کشاورزی در جهان است. ما به بررسی چالش های کشاورزی خواهیم پرداخت و در ادامه راهکار هایی برای حل چالش ها مطرح خواهیم کرد.